proponuje.pl|cms|


#footer { po
sition:absolute; bottom:0

; width:100%;
height:60px; /* W


ysokość nag


łówka */ background:#b5fbbd;
}

Poprawne zachowanie IE6 oraz IE5.5

Aby zapewni
ć poprawne zach


owanie starszych przeglądarek (IE6 oraz IE5.5) nie obsługujący


ch atrybutu min-height, nal


eży dodać regułę dla tego specjalnego przypadku. Można to zrobić korzystając z komentarzy


warunkowych (interpretowanych w


yłącznie przez przeglądarki z rodzi #footer { position:absolu

te; bottom:0; width:100%;


height:60px; /* Wysokość nagłówka */ background:#b5fbbd;
}


Poprawne zachowavnie IE6 oraz IE5.5


Aby zapewnić poprawne zachowanie starszych przeglądarek (IE6 oraz IE5.5) nie obsługujących atrybutu min-heig


ht, należy dodać regułę dla tego specjalnego przypadku. Można to zrobić korzystając z kome


ntarzy warunkowych (interpretowanych wyłącznie przez p


rzeglądarki z rodzi